تابعیت

روش های اخذ تابعیت

دو راه سرمایه گذاری برای اخذ تابعیت و شهروندی دومینیکا وجود دارد. 1-سرمایه گذاری بلاعوض: کسانی که این روش را انتخاب می کنند باید مبلغی به

ادامه مطلب