تفاوت تابعیت، اقامت، ویزا

مطالب مرتبط

ویزا:

ویزا به اجازه ورود به کشور دیگر گفته می شود که ممکن است به دلایل توریستی ، تحصیلی‌ یا کاری صادر شود. این اجازه سفر ممکن است برای یکبار یا چند بار سفر به کشور مربوطه اعتبار داشته باشد. ویزا با توجه به قوانین مربوطه کشورها و مدارک متقاضی ممکن است صادر شود یا ریجکت گردد.

اقامت:

اقامت به اجازه کار، زندگی‌، و حضور در کشور دیگر می‌‌گویند. این اجازه ممکن است دائم یا موقت باشد و با اینکه محل زندگی‌ شما آنجاست ولی‌ شهروند آن کشور نیستید و از مزایای شهروندی برخوردار نیستید. در واقع شما هنوز فقط پاسپورت و شهروندی کشور اصلی‌ خود را دارا هستید.

تابعیت:

تابعیت یا شهروندی به حالتی‌ گفته میشود که شما و خانواده از تمامی حقوق قانونی یک شهروند آن کشور برخوردار هستید و میتوانید هر زمان که بخواهید به آن کشور سفر کنید یا کار و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشید. شما میتوانید پاسپورت آن کشور را داشته باشید و اگر شهروندی درجه یک باشد، با شخصی‌ که در آنجا به دنیا آمده هیچ تفاوتی ندارید. هر کشور برای اعطای شهروندی یا تبدیل اقامت به شهروندی قوانین خاص خود را دارد که شامل سالها حضور فیزیکی‌ و پرداخت مالیات و غیره است. در بعضی از کشور‌ها مثل کشورهای حوزه دریای کارأییب نیاز به حضور فیزیکی‌ و مالیات و غیره نیست و فقط با کمک مالی‌ به اقتصاد این کشور‌ها به شما شهروندی افتخاری از نوع درجه یک داده میشود.

شهروندی درجه ۲ و ۳ نیز وجود دارد که شما پاسپورت آن کشور را دارید، ولی ممکن است پاسپورت شما با کسی که متولد آن کشور است تفاوت داشته باشد، یا از برخی مزایای شهروندی برخوردار نباشید، مثل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، کاندید شدن برای پست ها و مقام های بالای دولتی …

اشتراک گذاری مطلب