زمان نسبی انجام پروسه شهروندی

مطالب مرتبط


از شروع پروسه ، جمع اوری مدارک حدودا یک ماه زمان میبرد و پس از آن مدارک و پرونده ثبت میشود.

از زمان ثبت پرونده تا صدور موافقتنامه نهایی ۶ ماه زمان لازم است. این زمان ممکن است بر حسب اطلاعات پرونده برای اشخاص مختلف فرق کند.

بعد از صدور موافقتنامه نهایی دولت دومینیکا، حدود ۷۰ روز صدور گواهینامه شهروندی CON طول میکشد. حدود دو هفته تا یکماه هم صدور پاسپورت و فرستادن آن‌با پست زمان لازم دارد. این زمانبندی در سال ۲۰۲۳ برقرار بوده است و بر اساس تجربه ما معمولا ۸ تا ۱۰ ماه پروسه اخذ شهروندی دومینیکا طول میکشد.

هیچ شخص یا شرکتی نمیتواند ادعا کند که توانایی تغییر این زمانبندی را دارد. گاهی اشخاصی که عجله دارند از ما درخواست میکنند با پرداخت مبلغی اضافه تر به صورت VIP مرحله آخر طی شود که تنها دوهفته در زمان صرفه‌جویی میشود و با توجه به مبلغ اضافه‌ای که مجبور هستند بپردازند این راه منطقی به نظر نمیرسد.

اشتراک گذاری مطلب